Motorcyklar och säkerhet

Motorcyklar är de fordon som utan tvekan har högst antal skador i trafiken och antalet motorcyklister som råkar illa ut på vägar och gator ligger långt över dem som kör bilar, bussar och lastbilar. Amerikanska undersökningar har bland annat visat att cirka 75 av 100 000 motorcyklister någon gång kommer råka ut för en olycka medan siffran är 18 av 100 000 bland bilister. Risken är alltså ungefär fyra gånger högre bland motorcyklister än övriga förare att råka ut för olyckor i trafiken. Dessutom är det mycket vanligare att olyckor där motorcyklar är inblandade leder till döden än vid andra trafikolyckor vilket har sina naturliga anledningar; motorcyklister är mycket mer utsatta vid en krock och har inte mycket mer skydd att falla tillbaka på än sin hjälm och motorcykeldräkt.

Den vanligaste typen av motorcykelolyckor är att en bil svänger eller vänder framför en motorcyklist och inte ser motorcyklisten i fråga, vilket gör att en krock uppstår. Det kallas i USA ibland för SMIDSY som står för “Sorry mate, I didn’t see you”. Det har lett till att sådana situationer ofta tränas i samband med att man lär sig att köra motorcykel vid olika körskolor som erbjuder motorcykelkörkort, men är trots det en vanlig anledning till olyckor när det kommer till motorcyklar. Dessutom är det viktigt att vara tydlig i trafiken och det kan vara bra att ha färglada och synliga kläder i stället för exempelvis att klä sig i svart på motorcykeln vilket tyvärr är mycket vanligt.

Runt om i världen har det vuxit fram många olika organisationer som särskilt inriktar sig på att minska skador och olyckor inom trafik med motorcyklar. Dessa organisationer har bland annat växt sig stora i länder som Sydafrika, Storbritannien, Irland och Australien. Skaffar man motorcykel kan dessa aspekter vara bra att ha i åtanke.