Other News

Motorcyklar och skyddsutrustning

Motorcyklar och skyddsutrustning

Eftersom man är väldigt exponerad för omgivande trafik när man tar sig fram på en motorcykel så är det viktigt att man skyddar sig så väl som möjligt. Därför används vanligtvis särskilda kläder som förutom att skydda mot olyckor dessutom skyddar mot sådant som väder och vind. I början av […]

Allmänt om motorcyklar

Allmänt om motorcyklar

En motorcykel är ett motordrivet fordon som har antingen två eller tre hjul. Designen bland motorcyklar varierar något bland annat beroende på vad de används till; de brukar till exempel ha annorlunda utformning beroende på om de används för långdistansåkningar, off-road, racing eller i stadsmiljö. Motorcyklist kallas en person som […]